Kolejna akcja bezpłatnego znakowania psów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Wolsztynie we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii – zgodnie z założeniami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania b (...)

Dotacja na ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą w Wolsztynie

Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szla (...)

Umowa na zintegrowane centrum komunikacyjne podpisana

W dniu 25 czerwca 2019 roku podpisano umowę dot. realizacji zadania pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie”.

(...)

W Obrze podpisano umowę o dofinansowanie

Dnia 11 czerwca 2019 r. w Obrze, Wojciech Lis Burmistrz Wolsztyna i Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę o dofinansowanie operacji “Poprawa stanu infrastruk (...)

Ponad 140 tys. zł dotacji na obiekty pełniące funkcje kulturalne!

Informujemy o kolejnych środkach zewnętrznych pozyskanych przez gminę Wolsztyn. Po czternastu miesiącach od złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej otrzymaliśmy dobrą wiadomość ze strony Urzędu Marszałkowskiego (...)

Rekrutacja na ławników sądów

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.

(...)

Kolejna ścieżka otrzyma dotację

Ścieżka rowerowa tym razem relacji Powodowo – Siedlec będzie realizowana jeszcze w tym roku.  Częściowo przebiegać będzie na terenie Gminy Wolsztyn a częściowo na terenie Gminy Siedlec łącząc miejscowości Po (...)

Dotacja na wykonanie wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych

Miło nam poinformować, iż zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zaopiniował pozytywnie wniosek złożony na początku tego roku przez (...)

Trwają intensywne prace na obiekcie MOSiRu

Trwają prace związane z rozbudową części centralnej budynku oraz przebudowę istniejącej części hotelowo – gastronomicznej MOSiRu.

(...)

Trwa II etap budowy ścieżki rowerowej Stary Widzim-Wroniawy

Trwają prace budowlane przy budowie drugiego etapu ścieżki rowerowej Stary Widzim – Wroniawy. Inwestycję prowadzi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z udziałem Gminy W (...)

Trwa budowa ścieżki rowerowej Karpicko – Barłożnia Wolsztyńska

Inwestycja realizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z udziałem Gminy Wolsztyn (50% wartości inwestycji sfinansuje gmina Wolsztyn). Gmina otrzyma wsparcie finansowe w ramach progr (...)

« »